top of page

Theaterproject

De hele school aan het theater

Een school breed theaterproject 

Dat kan! 

Met zijn alle werken wij toe naar een voorstelling.
Of de school nu bestaat uit 8 klassen of 12 klassen..
Je kunt als school gebruik maken van een al bestaande voorstelling maar er is ook de mogelijkheid om zelf een thema aan te dragen waarna het script specifiek voor de school geschreven wordt.

Wat houdt het in? 

Elke klas krijgt twee of meerdere theaterlessen. De 1e les bestaat uit het werken aan theatrale basiselementen en emoties. De 2e en eventueel 3e les bestaat uit het toe werken naar een voorstelling.

Thema van de voorstelling

De voorstelling “Het mysterie van de gestolen ideeën” gaat over een gestolen kluis met daarin alle leuke ideeën van de juffen en meesters. Dat niet alleen, ook alle ideeën van de kinderen zijn weg. Samen zoeken we naar een oplossing om de kluis met daarin het ideeën boek weer op te sporen en terug te krijgen op het kantoor van de directrice.

Wanneer je met een eigen gekozen thema wilt werken wordt de voorstelling specifiek voor jullie school geschreven en uitgewerkt. 

Tijdsduur
Afhankelijk van het aantal klassen en het aantal lessen kan het een project van meerdere weken zijn.
Maar het is ook mogelijk om er één projectweek van te maken. En de lessen en de voorstelling bijvoorbeeld te laten aansluiten bij een feestweek of een jubileum.
De tijdsduur van de voorstelling is afhankelijk van de grote van de school en hoeveel theaterlessen de kinderen krijgen.

Wat verwacht ik van de school?
- Een ruimte om met de groepen te kunnen werken
- Alle docenten krijgen per groep een creatieve opdracht. Deze opdracht heeft te maken met het thema van de voorstelling en de rol die de klas speelt. Je maakt met elkaar een attribuut wat past bij de scene. Op deze manier is elke scene leuk aangekleed.
- Hulp ( ouders) op de dag van de voorstelling. 

Kosten
Vraag een offerte aan voor de kosten. Vermeld o.a:
- hoeveel klassen de school heeft
- hoeveel tijd het project in beslag kan nemen
- Of je wilt werken met een bestaande of nieuw geschreven voorstelling passend bij een zelf gekozen thema. 
- Om welke periode in het jaar het gaat
Wanneer het makkelijker is om van te voren de wensen te bespreken kunnen we ook eerst telefonisch contact hebben hierover.

Theaterproject De Boel op Stelten.jpg
Theaterproject De Boel op Stelten.jpg

Een aantal reacties van de kinderen: 
"Juf, krijgen we nog meer theaterles?"

“Juf wat doen de andere klassen precies?”

“Mijn broertje zit in groep 3 ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen!”.

“Juf hoe loopt de voorstelling af?”
"Het is zo leuk om alle kinderen van de school mee te zien doen in een andere rol!"

 

Theaterproject De Boel op Stelten.jpg
bottom of page