top of page

Over

 de visie en missie 

Speel Stroom Straal

In mijn projecten en lessen worden circus en theater laagdrempelig aangeboden zodat iedereen mee kan doen. Elk mens verdient theater, muziek, circus en dans in zijn/ haar leven omdat deze vormen van expressie belangrijk zijn voor je persoonlijke ontwikkeling.


Circus en theater worden in gezet als middel om op een speelse manier positieve veranderingen teweeg te brengen bij de doelgroep:

Naast het overwinnen van angst of schroom en het ervaren van plezier zie je bij volwassenen een groei van hun zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling en bij kinderen een groei van hun zelfwaarde en vertrouwen in zichzelf. Het maakt ze zowel steviger als blijer. Het uiteindelijke resultaat is dat ze meer gaan Spelen, Stromen en Stralen. Spelen is de meest natuurlijke en ongedwongen vorm van leren en ontdekken. Het leren gebeurt spontaan. 
 

In mijn lessen staat het kind centraal. Tijdens de lessen kan een kind bouwen aan zijn eigen identiteit o.a. door een wisselwerking met zijn omgeving. Kinderen kunnen elkaar veel leren, door de omgang met elkaar vormen ze zich een beeld van zichzelf en van andere kinderen. Ze communiceren samen, kijken naar elkaar, imiteren elkaar, spelen en leven samen en oefenen hun sociale vaardigheden. Juist door hun onderlinge verschillen kunnen ze elkaar verrijken.  In het kennismaken met de onderlinge verschillen tussen kinderen ligt de basis van de ontwikkeling van de eigen identiteit van ieder kind.

Over De Boel op Stelten

De Boel op Stelten, Peru

Het kind is een uniek persoon met vele mogelijkheden. In mijn lessen kunnen kinderen hun creativiteit de vrije loop laten. Ze worden binnen bepaalde kaders gestimuleerd om alles uit zichzelf naar boven te halen, te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. De opbouw van de les is goed voorbereid. Er is een plekje voor elk kind.

 

Als circus/theaterdocent en tijdens mijn projecten raak ik geïnspireerd door verhalen en culturen die leven in een land, een dorp, gemeente of in het kind zelf en gebruik deze vaak als startpunt van een project.

Circus en theater worden in gezet als middel om op een speelse manier positieve veranderingen te weeg te brengen bij de doelgroep

Jongleerballen maken, De boel op Stelten
De CircusKoffer, De Boel op Stelten.jpg

Everybody laughs in the same language

bottom of page